​Betingelser

Hvis du vil købe:

​Vi er en fysisk butik, og derfor foregår vores handler på vores adresse i Aalborg. Her kan du også kaste et nærmere blik på varerne. Vi modtager naturligvis de fleste typer af betalingskort i butikken.

​​

Du skal være velkommen til at ringe til os, og få reserveret varer til senere afhentning i butikken.

Vi er naturligvis også i stand til at sende varer, selv om høje portopriser i mange tilfælde gør et godt tilbud meget mindre fordelagtigt. Her aftaler vi nærmere via mail, og betaling vil foregå via overførsel/mobilepay, da vi ikke er en webshop med online betalingsløsning.

​​

Hvis du vil bytte eller sælge:

Har du varer, du ønsker at bytte eller sælge, er vi altid friske med et bud. Det kræver dog, at du personligt møder op i butikken. Husk at medbringe billedlegitimation.​

I enkelte tilfælde (fx ved store pladesamlinger) kan det dog aftales, at vi aflægger dig et besøg og afgiver et bud.

Bud kan både være som bytte til andre varer i butikken, eller til kontanter. Bemærk, at man altid vil få det højeste bud ved bytte til andre varer.

Garanti:

Alle varer - såvel nye som brugte - købt hos Læsehesten Aalborg er dækket af vores garanti.

Skulle en vare mod forventning være fejlbehæftet byttes den til et andet eksemplar af samme vare, eller til anden vare af samme værdi.

Vi forbeholder os retten til at teste varen i butikken. For at lette processen anbefales det, at man noterer sig den præcise placering af fejlen.​

LÆSEHESTEN

Reberbansgade 7, 9000 Aalborg

Rutevejledning

Telefon: 98 16 61 14

E-mail: info@laesehesten.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 10.00 - 17.30

Fredag: 10.00 - 19.00

Lørdag: 09.00 - 13.30​