Betingelser

Hvis du vil købe:

Vi er en fysisk butik, og derfor foregår vores handler på vores adresse i Aalborg. Her kan du også kaste et nærmere blik på varerne. Vi modtager naturligvis de fleste typer af betalingskort i butikken.

 

Du skal være velkommen til at ringe til os, og få reserveret varer til senere afhentning i butikken, men som udgangspunkt er vi desværre ikke i stand til at sende varer. Dette skyldes primært de høje portopriser, der i mange tilfælde gør et godt tilbud meget mindre fordelagtigt.

 

Der er dog ingen regler uden undtagelser, og du skal naturligvis være velkommen til at ringe og høre nærmere.


Hvis du vil bytte eller sælge:

Har du varer, du ønsker at bytte eller sælge, er vi altid friske med et bud. Det kræver dog, at du personligt møder op i butikken. Husk at medbringe billedlegitimation.

 

I enkelte tilfælde (fx ved store pladesamlinger) kan det dog aftales, at vi aflægger dig et besøg og afgiver et bud.

 

Bud kan både være som bytte til andre varer i butikken, eller til kontanter. Bemærk, at man altid vil få det højeste bud ved bytte til andre varer.


Garanti:

Alle varer - såvel nye som brugte - købt hos Læsehesten Aalborg er dækket af vores garanti.

 

Skulle en vare mod forventning være fejlbehæftet byttes den til et andet eksemplar af samme vare, eller til anden vare af samme værdi.

 

Vi forbeholder os retten til at teste varen i butikken. For at lette processen anbefales det, at man noterer sig den præcise placering af fejlen.

Til forside

Gode tilbud til dig

Vi har løbende gode tilbud til dig

- se alle tilbud her!


Vores nyhedsbrev

 

Ønsker du at få tilsendt vores nyhedsbrev, hvor du vil modtage aktuelle tilbud og relevante nyheder?

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Læsehesten         
Reberbansgade 7
9000 Aalborg
Telefon: 98 16 61 14
E-mail: info@laesehesten.dk
Åbningstider
Mandag-torsdag: 10.00 - 17.30
Fredag: 10.00 - 19.00
Lørdag: 09.00 - 13.30